'url' => ], ЈКП "СТАНДАРД" Косовска Митровица

О нама


Јавно комунално предузеће Стандард Косовска Митровица, основано је одлуком Скупштине општине Косовска Митровица бр. 011-116 дана 28.12.1989.године у циљу обављања комуналних делатности на територији општине Косовска Митровица.

Правни положај и статус предузећа регулисан је Актом о оснивању и Статутом.

Мисија


Одређена је одлуком о оснивању јавног предузећа, а то је обављање комуналних делатности за задовољавање потреба грађана.

Визија


Развој предузећа може се кретати у оквиру техничко – технолошког напретка у области делатности рада и ефикаснијег обављања истих.

Циљеви


ЈКП "Стандард" обавља делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потребе грађана.