'url' => ], Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП" Стандард" Косовска Митровица за период 01.01. 2021- 30.06.2021 године. - ЈКП "СТАНДАРД" Косовска Митровица

04.01.2022. 11:31:15

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП" Стандард" Косовска Митровица за период 01.01. 2021- 30.06.2021 године.Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП"Стандард " Косовска Митровица за период 01.01.2021-30.06.2021 год.
Усклађивање планир. и реализ. активности

Остале информације