'url' => ], Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП" Стандард" Косовска Митровица за период 01.01. 2021- 30.09.2021 године. - ЈКП "СТАНДАРД" Косовска Митровица

11.01.2022. 11:59:46

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП" Стандард" Косовска Митровица за период 01.01. 2021- 30.09.2021 године.Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП"Стандард" Косовска Митровица за период 01.01.2021-30.09.2021године
Пословање ЈКП Стандард

Остале информације