'url' => ], Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП" Стандард" Косовска Митровица за период 01.01. 2021- 31.03.2021 године. - ЈКП "СТАНДАРД" Косовска Митровица

04.01.2022. 10:53:17

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП" Стандард" Косовска Митровица за период 01.01. 2021- 31.03.2021 године.Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП "Стандард"  Косовска Митровица за период 01.01.2021 - 31.03.2021 год.
Планиране и реализоване активности ЈКП "Стандард"

Остале информације