21.01.2022. 10:04:25

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП" Стандард"- Косовска Митровица за период 01.01. 2021- 31.12.2021 године.Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП"Стандард"- Косовска Митровица за период 01.01.2021-31.12.2021 године.
Извештај о степену усклађености 01.01.2021-31.12-2021

Остале информације