'url' => ], Обавештење - ЈКП "СТАНДАРД" Косовска Митровица

29.12.2020. 12:38:39

ОбавештењеОбавештавају се корисници услуга ЈКП "Стандард" Косовска Митровица да ће од 01.јануара 2021.године ступити на снагу нови ценовник погребних услуга.

Нови ценовник је усвојен из разлога економске оправданости и тежње ка унапређењу подизања квалитета наших услуга. Досадашње цене погребних услуга ЈКП "Стандард" су биле далеко испод економске оправданости па је била неопходна корекција истих како би се покрили основни трошкови одржавања гробља и пружања погребних услуга. Такође, обавештавамо грађане да ће у првој половини наредне године почети са радом капела на градском гробљу у Рудару, о чему ћете бити благовремено обавештени.

Решење о давању сагласности на ценовник погребних услуга ЈКП "Стандард" - Косовска Митровица

Одлука о усклађивању и корекцији цена погребних услуга

Остале информације